• Tarih

    19. Yüzy?l?ndaki Xinjiang

    2016-12-07

    1865’da kom?u Hokand Hanl???ndan Yakub Beg Ka?gar’a girer ve ard?ndan gelen alt? y?l boyunca neredeyse tüm Xinjiang’? ele geçirir. Ancak 1871’de karga?adan yararlanan Ruslar Gulca dahil olmak üzere zengin ?li nehri vadisini i?gal eder. Çing Hanedan? generali Zuo Zongtang 1875-1877 aras?nda bölgenin kontrolünü tekrar ele geçirerek Yakub Beg'in hakimiyetine son verir.

    1881’de diplomatik çabalarla Gulca bölgesi geri al?n?r. 1884’te Çing Hanedan? Xinjiang Eyaleti'ni (新疆省) kurarak buray? Çin idari sistemine ba?lar.

    小蚂蚁棋牌 棋牌电玩首页| 好玩的棋牌网站| 在线棋牌游戏官网官网| 天天中彩app下载| 地方棋牌游戏下载