• Haber

  CIIE'nin getirdi?i f?rsatlara dünyadan övgüler

  08.11.2018

  Çin'in Shanghai kentinde düzenlenen ilk Çin Uluslararas? ?thalat Fuar? (CIIE) yabanc? i? adamlar? ve uzmanlar taraf?ndan övgüyle kar??land?.

  Fuar, Çin'in d??a aç?lmay? geni?leterek küresel serbest ticareti te?vik etme amac? do?rultusundaki bir tedbir olarak nitelendirildi.

  Rusya ?hracat Merkezi Ba?kan? Andrey Slepnev, bas?na verdi?i demeçte, CIIE'nin büyük çapl? oldu?una dikkat çekerek, Çin-Rusya ticaret i?birli?ine geni? bir platform sa?lad???n? söyledi. Slepnev, CIIE'nin aç?l???n?n ikinci gününde birçok Rus i?letmesinin Çin ile i?birli?i anla?malar? imzalad???n? kaydetti.

  Alman Bosch Grubu Çin Ofisi ?cra Direktörü Yard?mc?s? Frank Scheidemantel, CRI'ye verdi?i özel röportajda, ?irketinin d??a aç?lma sürecinde Çin piyasas?n?n büyümesine tan?kl?k etti?ini belirtti. Çin Cumhurba?kan? Xi Jinping'in CIIE'nin aç?l?? töreninde yapt??? aç?klaman?n d??a aç?lmay? geni?letme mesaj? verdi?ini, ayn? zamanda Bosch'un Çin piyasas?ndaki konumunu güçlendirme karar?n? da sa?lamla?t?rd???n? ifade etti.

  Frans?z LPG Grubu Çin Bölgesi CEO'su Ma Ruilong, Çin piyasas?n?n bir ad?m daha d??a aç?laca??n?n kan?t? olan CIIE'nin yabanc? i?letmelerin yeni teknoloji ve ürünlerini sergileyebilece?i iyi bir platform görevi gördü?ünü belirtti.

  小蚂蚁棋牌 李逹捕鱼app| 乐乐棋牌游戏平台网站| 四川亲朋极速捕鱼官网| 中国福利彩票官网| 真实赌博软件下载